PREDSEDNIK UDRUŽENjA LUŽNIČANI U BEOGRADU

Slavoljub Petrović

Rođen 03. juna 1950. godine u Donjem Striževcu.
Osnovnu školu završio u Donjem Striževcu i u Babušnici.
Završio Gimnaziju “Vuk Karadžić u Babišnici. Po završetku
gimnazije, upisao Filološki fakultet, Odsek za slavistiku, grupa
Ruski jezik i književnost u Beogradu.

Kao student počeo da radi u turizmu, kao turistički vodič i kao vodič
sa turistima iz bivšeg Sovjetskog Saveza obišao celu bivšu Jugoslaviju,
kao i sa turistima iz bivše Jugoslavije, obišao sve, za strance otvorene
gradove, u bivšem Sovjetskom Savezu.

Po završetku Filološkog fakulteta kratko radio u školi, a potom nastavio
rad u turizmu, a nešto kasnije se posvetio prevođenju i do kraja radnog veka
radio kao prevodilac u nekoliko firmi u Srbiji.

Poslednje radno mesto bilo je u Zajedničkom rusko-srpskom preduzeću
za gasifikaciju Južne Srbije “Jugorosgaz” u Beogradu.
Od 2012. godine penzioner, a danas se bavi prevođenjem.
Od 1970. godine, kada je upisao fakultet, živi u Beogradu – Resniku .

mejl: slava50petrovic@gmail.com