28.09.2010.

“LUŽNIČKO VEČE 2010″ – Obaveštenje

Proširena radna grupa udruženja ’’Lužničani u Beogradu’’je po zaključku i nalogu Izvršnog odbora udruženja obišla nekoliko potencijalno interesantnih lokala u Beogradu, proučila njihove ponude i na kraju zaključila da su uslovi koje nudi Nacionalna kuća ’’OAZA’’, Bulevar JNA broj 101 Jajinci, najprihvatljiviji za ovogodišnje druženje ’’Lužničko veče 2010’’. Restoran ’’Oaza’’ se nalazi na ulazu u Jajince, druga autobuska stanica od Trošarine. Svi autobusi u ovom pravcu polaze sa Trošarine, a to su autobusi broj: 400, 401, 402, 403, 405, 406, 407 i 503 i imaju stanicu neposredno preko puta restorana ’’Oaza’’. Neki od ovih autobusa saobraćaju i posle ponoći, kao noćni autobusi.

Polazeći od zaključka Izvršnog odbora udruženja da treba ići na omasovljavanje skupova za druženje, sa jedne strane, a sa druge strane imajući u vidu svetsku ekonomsku krizu koja se višestruko nepovoljno odrazila na stanje u Srbiji, zaključili smo da cenu treba zadržati u približno istim okvirima (prošle godine cena je bila 1800,00 dinara), a ostale troškove pokriti na drugi način (muzika, gosti), tako da će cena ovogodišnjeg druženja iznositi takođe 1800,00 dinara. U ovu cenu bi bio uključen meni koji dostavljamo u prilogu, bogat kulturno – zabavni program, dobra muzika raznih žanrova, vrhunska posluga i niz drugih iznenađenja. Navedena pića se mogu konzumirati u neograničenim količinama.

2. Uplata za ovogodišnje druženje će se vršiti, isključivo na žiro račun udruženja ’’Lužničani u Beogradu’’ sa naznakom ’’za Lužničko veče 2010’’.
Žiro račun udruženja: 160 – 217087 – 73
Adresa udruženja: Bulevar kralja Aleksandra 181, Beograd, Zvezdara
Matični broj: 17609645
PIB: 104111916

3. Preko Opštine Babušnica, a u dogovoru sa upravama škola na području opštine, organizovati dolazak najboljih učenika (do 12 učenika), koji bi bili gosti Udruženja uz celodnevni boravak u Beogradu, što bi njima bila nagrada za postignuti uspeh. Nagrađene učenike treba dovesti minibusom koji je kupljen za prevoz dece, čiju je kupovinu vodilo upravo ovo Udruženje. Toga dana bi nagrađeni učenici svojim minibusom obišli značajne lokalitete u gradu, u pratnji domaćina iz Udruženja, a uveče bi, o trošku Udruženja bili gosti na zajedničkoj večeri.

4. NasajtuUdruženja www.luznicanibg.org.rs i fejsbuku, grupa ’’Lužnica, lužnička kotlina Babušnica…Najlepši kraj Srbije’’ otvoren je Konkurs za izbor najbolje ’’lužničko oratenje’’pa treba animirati članstvo da se u što većem broju uključe u ovu aktivnost Udruženja. Detalji se mogu videti na pomenutim adresama.

Izvršni odbor udruženja
’’Lužničani u Beogradu’’

Lužničko veče 2010