Udruženje građana ”LUŽNIČANI U BEOGRADU”
Osnivačka skupština

Z A P I S N I K

Osnivački odbor Udruženja građana “LUŽNIČANI u Beogradu” sazvao je Osnivačku skupštinu dana 10. 09. 2005. godine u Beogradu sa početkom u 17 časova. Skupština je održana u restoranu DOMOVINA, Bulevar kralja Aleksandra br.77 u Beogradu.

Skupština je usvojila sledeći dnevni red:

Zadaci i ciljevi Udruženja građana “LUŽNIČANI u Beogradu”.
Nacrt Statuta Udruženja građana “LUŽNIČANI u Beogradu”
Diskusija o Statutu
Usvajanje odluka
Pošto je Mile Ćirić izložio ciljeve i zadatke udruženja, Lazar Petrović je upoznao prisutne sa osnovnim elementima budućeg Statuta Udruženja, koji je u raspravi delimično izmenjen i dopunjen. Nakon diskusije prisutni su prihvatili Statut, pa je Skupština donela odluku o osnivanju Udruženja građana “LUŽNIČANI u Beogradu”.

Skupština je potom izabrala svoje organe:

Za predsednika Skupštine i Izvršnog odbora Udruženja izabran je Mile Ćirić,
Za zamenika predsednika Skupštine i Izvršnog odbora Udruženja Lazar Petrović,
Za članove Izvršnog odbora: Milosavljević Dragan, Aleksić Zoran, Ristić Aleksandar, Colić Milorad, Tošić Vasko, Mitić Zlata (sekretar IO) i Pavlović Božidar (blagajnik).
Za članove Nadzornog odbora: Ranđelović Srbislav (predsednik), Nikodijević Branimir, Stojanov Stojan, Ćirić Ljubomir i Andrejić Aca.
Izabrani organi će ove dužnosti obavljati do prve redovne skupštine Udruženja.

Privremeno sedište Udruženja biće na adresi Bulevar kralja Aleksandra 181/10, Beograd, adresa stanovanja Predsednika skupštine udruženja.

Zapisničar:

Spasić Bratislav

Overavači zapisnika:

Adamović Ljubomir
Pavlović Božidar